Kasvatetaan Yhdessä

Hyvää!

koivunvesa

Kasvatetaan yhdessä hyvää!

Kevät ja lumen alta heräävä uusi elämä puhuttelee taas voimallaan. Mykistyneinä seuraamme virtaavia puroja, muuttolintujen tuloa ja pesintää, sekä vihreyttä, joka puhkeaa loistoonsa. Kasvu on ihme. Kasvu on myös mahdollisuus!

Kuopio velkaantuu. Kotikaupunkimme velka on kasvanut kymmenessä vuodessa kolminkertaiseksi. Näyttää siltä, että asetelma on pysyvä. Siksi Kuopiokin tarvitsee kasvua.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästä taloudesta. Kestävän kasvun luominen edellyttää laajempaa näkökulmaa.

Kasvun perusta luodaan perheissä. Turvallinen lapsuus ja ensimmäiset kiintymyssuhteet kantavat pitkälle. Lapset tuovat paljon iloa! Mutta miten me aikuiset jaksamme?
Sanotaan, että jos perhe voi hyvin, yhteiskuntakin hyvin. Siksi perhettä ja parisuhdettakin kannattaa tukea.

Kasvuun kuulu myös kipuja. Panostamalla varhaiseen tukeen tai nuorten mielenterveyden hoitopolkuun voidaan tehdä paljon. Syrjäytymisen hintalappu - se on liian kova.

Olen koulutukseltani opettaja ja kokemuksesta tiedän, että enemmistö koululaisista voi hyvin. Mutta samalla tuen tarve on kasvussa ja oppimistulokset ovat alkaneet laskea. Jostakin syystä pudokkaista enemmistö on poikia. Näihin viesteihin on syytä reagoida! On tärkeää, että jokainen voisi löytää sen ikioman polkunsa ja päästä toteuttamaan haaveitaan myös työelämässä. Emme voi kasvattaa oleskeluyhteiskuntaa.

Suomi on rakennettu työllä. On selvää, että velan otostakin pääsemme vain työn kautta. Yritysten toimintaedellytykset on siksi nostettava keskiöön.

Työskentelen tällä hetkellä ikäihmisten kotona asumista tukevassa osuuskunnassa. Terve kuntatalous on pohja myös sille, että voimme tukea edelleen myös heitä, jotka ovat maatamme tähän saakka rakentaneet.

Kasvullakin on rajat. Pidetään yhdessä huolta siitä, että kasvu tapahtuu luonnon ehdoilla. Siitä hyötyvät kaikki.

Sanotaan, että se mihin kiinnitämme huomiota, se vahvistuu. Tarvitsemme ymmärrystä siitä, mikä on olennaista.

Kasvatetaan yhdessä hyvää!Vaalivideo

Vaaliteesit

Vesa Somessa

Ota yhteyttä

Copyright 2021 Vesa Linnanmäki