31.3.2021

Keskustalaisuutta jo äidin maidossa

Äitini lukee lounaan jälkeen sanomalehteä ääneen. Yrittäjän työstä tauolle ehtinyt isäni kuuntelee. Eletään 80-lukua. Äidin lukemat nostot liittyvä usein politiikkaan Aiheissa vilahtelevat Karjalainen, Virolainen, Sorsa, Holkeri, Väyrynen, Koivisto kuin myös öljykriisi, Tupo, YYA ja konsensus. Tekstipätkän jälkeen seuraa muutama osuva kommentti. Lopuksi nauretaan yhdessä Karin osuvalle pilapiirrokselle. Keskustelun tulokulma on selvä. Mielipiteiden taustalla paistaa keskustalainen arvomaailma. Jos jotain olen saanut äidin maidossa, se on keskustalaisuus.

Toinen syy omaan keskustalaisuuteeni löytyy aatteesta. Ajattelen, että Keskusta-aate mahdollistaa asioiden ja ilmiöiden katsomisen sellaisena kuin ne ovat. Ideologia ei oikeiston tai vasemmiston tapaan ohjaa havaintojen tekemistä. Fokuksessa on tällöin päätösten rationaalisuus ja toimivuus yhteiskunnallisesti, mutta samalla niiden vaikutus ihmiseen. Itselleni tärkeä osa keskustalaisuutta kiteytyy Santeri Alkion vaatimukseen siitä, että kaiken uudistamisen pohjana tulee olla ihmisyys ja sen kehitystarve.  Tarvitaan uudistamista. Samalla jokaisen kansalaisten tulee voida pyrkiä parhaimpaansa, ja tarvittaessa, jos omat mahdollisuudet loppuvat, yhteiskunnan tulee auttaa eteenpäin. Emme voi kuitenkaan rakentaa oleskeluyhteiskuntaa. Tukien ja veropolitiikan tulee aina kannustaa toimeliaisuuteen.

Lähdin mukaan kunnallispolitiikkaan kuntavaaleissa 2017. Ennakoitua paremmin menneet vaalit poikivat valtuustopaikan lisäksii monia muitakin tehtäviä.  Perusturva- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtajana, sen alaisena toimivan jaoston puheenjohtajan tehtävän kautta sekä sairaanhoitopiirin valtuustossa olen saanut mahdollisuuden oppia sote-sektorista paljon. Sekin on selvinnyt, ettei kuntien taloutta saada tasapainoon ilman sote:n uudistamista. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito täytyy saada toimimaan nykyistä paremmin yhteen.

Perusturva- ja terveyslautakunnassa on ollut tällä vaalikaudella hyvä työilmapiiri. Vaalikauden aikana tehdyt suuremmat muutokset ovat kohdistuneet lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kokoamiseen yhden hallinnon alle sekä moniammatillisen perhekeskuksen toiminnan käynnistämiseen. Yksittäisistä päätöksistä maininnan arvoisia ovat perheiden kriisiin akuuttiin vaiheeseen kohdistuvan ilmaisen kotiavun käyttöönotto sekä laajan Kuopion kannalta merkittävänä linjapäätöksenä Maaningan terveyskeskuspalveluiden säilyttäminen.

Keskusta ponnistaa valtakunnallisesti näihin vaaleihin  sloganilla Keskusta – Se kotimainen. Slogan kertoo puolueemme historiasta. Keskusta on ainoa puhtaasti juuriltaan suomalainen puolue ja meille isänmaa on yhteinen tehtävä. Kotimaisuus on myös myönteisiä tunteita herättävä termi. Kun kuulin puolueen sloganista, aloin pohtia myös omaa vaalislogania. Kuntavaaleissa päätetään paikallisista asioista. Eikä sirkushuveihin taida jatkossa varaa nykyisessä laajuudessaan.  Miltä kuulostaisi: Linnanmäki – se kuopiolainen. 

Jos haluat vaikuttamaan Keskustan kautta niin otapa yhteyttä!

Mukavaa vaalikevättä itse kullekin! 😊

Vesa Linnanmäki

Ota yhteyttä

Copyright 2024 Vesa Linnanmäki