5.2.2021

Hanke kunnioittaaa luontoarvoja (SS 5.2.2021)

Marja-Leena Tiainen kantaa mielipidekirjoituksessaan (SS. 28.1.) huolta Vanuvuorelle suunnitellun näkötornin vaikutuksesta Vanuvuoren kaukonäkymään ja luonnonsuojelualueen tulevaisuuteen. Vastauksena kirjoittajan huolenilmaukseen sekä tiedoksi myös muille asiasta kiinnostuneille avaamme seuraavassa näkötornihankkeen lähtökohtia.

Vanuvuori on Kuopion neljänneksi korkein, vain 20 metriä Puijoa matalampi mäki. Sen monipuolinen kasvisto ja eläimistö sekä kukkulaa ympäröivä Kallavesi tekevät siitä ainutlaatuisen luonto- ja retkeilykohteen.

Vanuvuoren laella on ollut historian saatossa ainakin kolme näkötornia. Ensimmäisestä on kuvaus jo vuonna 1880 Helsingissä julkaistussa matkaoppaassa, jossa Haminalahden kartanon lisäksi mainittiin juuri Vanuvuoren näköalatorni vierailun arvoisena kohteena. Nykyisin näköaloja peittää kuitenkin runsas ja korkeakasvuinen puusto. Koska laki on luonnonsuojelualuetta, ei näköalojen avaaminen puita kaatamalla ole vaihtoehto.

Nyt käynnistetyn tornihankkeen tarkoituksena on jälleen mahdollistaa järvimaisemien näkeminen myös Vanuvuorelta. Näkymät mahdollistavan tornin korkeus tarkentuu vielä rakennusvaiheessa. Torni on tarkoitus rakentaa niin, että se ulottuu vain hieman puiden latvojen yläpuolelle. Näin muutos Vanuvuoren silhuetissa on mahdollisimman vähäinen. Kirjoittaja harmittelee kävijämäärän lisääntymistä Vanuvuorella. On huomattava, että alueen kaavoituksen myötä tämä on jo tapahtunut tosiasia. Tämän vuoksi hankkeen osana on myös mäen laen kautta kulkevan 2,7 kilometriä pitkän luontopolun merkitseminen sekä pitkospuiden rakentaminen kosteimpiin kohtiin. Kun liikenne ohjataan merkitylle polulle, säästää se ympäröivää metsikköä kulumiselta ja suojelee näin myös luontoa.

Näköalatorni on yhteisöllinen hanke. Sen taustayhdistyksenä toimii Etelä-Kuopion kylät ry, jonka alaisuudessa tornihanketta koordinoi hankeryhmä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa kerättiin adressi, johon kertyi noin 250 puoltavaa kannanottoa. Paikallisessa Facebook-ryhmässä hanke on saanut lähes pelkästään myönteisiä kannanottoja. Kaupungin tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tornin päärahoitus päädyttiin hakemaan EU:lta. EU-Leader rahoitusta koordinoiva Kalakukko ry:n hallitus tekikin asiassa myönteisen päätöksen kokouksessaan 27.1. Lopullisen päätöksen rahoituksesta tekee ELY-keskus. Mikäli hanke toteutuu, tulee sen rahoituksesta 60 % EU:lta. Kyläläisten talkootyön osuus on 25% ja kaupungin avustuksen osuus vain 15 % kokonaiskuluista.

Vanuvuori on tärkeä retkikohde myös Hiltulanlahden koulun oppilaille. Retki lahden yli soutaen sekä Vanun valtaus mäen laelle kiipeämällä ovat muodostuneet vuosittaiseksi perinteeksi. Hankkeessa toteutettava luontopolku infotauluineen ja näköalatorni muodostavat yhdessä vaikuttavan oppimisympäristön, josta toteutuessaan on iloa myös laajemmin kuopiolaisille kouluille. Kun mahdollistamme luontoelämysten kokemisen myös lapsille, kasvatamme samalla sukupolvea, joka on halukas suojelemaan kaunista metsäluontoamme myös tulevaisuudessa.

Vanuvuoren näköalatornin hankeryhmä

Vesa Linnanmäki, pj.

Harri Auvinen, vpj.

Päivi Virtaharju, siht.

Ismo Apell

Harry Dunkel

Simo Räty

Ota yhteyttä

Copyright 2024 Vesa Linnanmäki