8.4.2021

Etelä-Kuopioon oma yläkoulu! (Savon Sanomat 8.4.2021)

Kuopion kaupunki etsii parhaillaan korvaavaa tonttia Hatsalan 700 oppilaan yläkoululle. Aihetta koskevassa uutisoinnissa on tähän saakka keskitytty lähinnä riittävän suuren, noin hehtaarin tontin löytymiseen keskikaupungin alueelta. Kari Sutinen kaipaa kirjoituksessaan (SS. 1.4.) keskusteluun laajempaa tarkastelua. Sutinen toivoo keskusteluun mm. oppilaiden ja perheiden näkökulmaa. Kannanottoon on helppo yhtyä.  

Alle kilometrin päässä Hatsalan nykyisestä yläkoulusta sijaitsee Minna Canthin yläkoulu, jonka 663 oppilaasta yli puolet on koulukuljetuksen piirissä. Heistä noin 250 nousee linja-autoon joka aamu jopa kymmenien kilometrien päästä Etelä-Kuopiosta. Kaupungin tonttitarjonnan myötä Etelä-Kuopiolaisten yläkoululaisten määrä on lisäksi kasvussa.  

Pitkä koulumatka merkitsee oppilaille usein lyhyempiä yöunia. Se vähentää liikuntaa ja harrastusmahdollisuuksia ja lisää usein myös ruutuaikaa. Nämä kaikki ovat omiaan heikentämään myös oppimista.  Perusopetuslain mukaan koulumatkojen tulee olla mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Siksi myös Hatsalan koulun tulevaisuutta suunniteltaessa on tarpeen pohtia, voidaanko nyt tehtävällä ratkaisulla lyhentää myös oppilaiden koulumatkoja. Samalla on tiedostettava, että nyt tehdään ratkaisu kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.  

Hatsalasta käydyssä keskustelussa on ollut esillä myös koulun jakaminen kahteen osaan. Syntyisikö toimiva ratkaisu siten, että toinen rakennettaisiin lakkautetun Linnanpellon yläkoulun suunnalle ja toinen nousisi Etelä-Kuopioon? Esimerkiksi Pitkälahdessa sijaitseva yksikkö olisi liikenteellisesti koko Etelä-Kuopion solmukohdassa ja voisi helpottaa tarvittaessa myös Ylä-Pyörön yläkoulun oppilaispainetta.   

Hyvin saavutettava yläkouluverkko kohtuullisen kokoiset koulut ovat tärkeitä osatekijöitä myös kodin ja koulun yhteistyön kannalta. Yhteistyötä on tärkeää edistää myös kouluverkostoratkaisuilla. Näin voimme tukea lasten ja nuorten kasvua ja oppimista mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa.  

Vesa Linnanmäki, kuntavaaliehdokas (Kesk.) 

Teija Savolainen-Lipponen, kuntavaaliehdokas (Kesk.) 

Ota yhteyttä

Copyright 2024 Vesa Linnanmäki