“Kyllä meillä on hyvä kansanedustajaehdokas. Vesaa on helppo kuunnella, puheessa ei vilise poliittisen jargonin sanoja, ei turhia fraaseja eikä outoja sivistyssanoja. Huomaa heti, että hän on puhetyöläinen. Käykää tupailloissa kuulolla! Piirin tilaisuuksissa saamme vertailupohjaa muihin ehdokkaisiin!!!”

– Riitta Ahtiainen –

“Edellisellä kerralla Kääriäinen merkitsi minulle vakaata luotettavuutta, nyt ääni hakeutuu Vesalle. Miksi? Siksi, että tunnen Vesan – tiedän, että kyky ajaa luvatut asiat on ja pysyy.”

– Lauri Paatero –

”Vesalla on kyky nähdä asioita kokonaisvaltaisesti, tunnistaa syy- seuraussuhteita, visioida uutta sekä viedä se konkretian ja tekemisen tasolle. Vesa herättää luottamusta ja kohtaa kanssaihmiset.”

– Mari, Vesan viestintäavustaja –

”Vesa ymmärtää laajasti perheiden tarpeita ja ennaltaehkäisevien palveluiden merkityksen perheiden hyvinvoinnissa. Olen vakuuttunut Vesan kyvystä ajaa tärkeitä asioita. Siksi äänestän Vesaa.”

– Saila Lohi, sosiaalityöntekijä –

”Vesa tuo tuoreutta politiikkaan. Hän on helposti lähestyttävä ja hänellä on taito kohdata erilaisia ihmisiä. Sinnikkyys on ominaisuus, jota arvostan.”

– Vesan äänestäjä –

”Vesassa yhdistyvät loistava kyky vaikuttaa ja ajaa tärkeitä asioita hyvällä tavalla eteenpäin sekä laaja ymmärrys erilaisista ilmiöistä ja ihmisten tarpeista. Kumpikaan ei mielestäni yksin riitä politiikassa.”

– Vesan tukiryhmäläinen –