Medialle

Kuvia saa maksutta käyttää julkaisukäyttöön. Julkaisuoikeutta ei voi myydä eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Tekijänoikeus säilyy kuvaoikeuden haltijalla. Kuvia ei saa manipuloida ilman kuvaoikeuden haltijan lupaa.